GSR 1980 FOTOĞRAF

VERİLEN DERS: FOTOĞRAFÇILIK
Ders Kredisi :
3
Dersin Amacı :Tüm bölümlerden dersi seçen öğrencilere sanat dilini kullanma becerisine ulaşabilme.. Öğrenciye branş eğitiminin ötesinde sanat eğitiminin işlevlerinden olan duygu eğitimini de tamamlamış birey olma özelliği kazandırabilme. Öğrencilerin, evrensel anlamda üniversiteli olma durumlarına katkı sağlamak adına,kendilerine (kariyer planlama açılarından) prezentasyon ve kültür okuryazar, entelektüel birey olma yaklaşımları kazandırabilme. Öğrencilerin, sanatsal etkinliklere ilgi gösteren, sanatsal etkinlikleri bilinçli okuyabilen (sergi) ve tat alabilen birey olmalarına katkı sağlayabilme. Bu ders aracılığı ile öğrencilerin farkındalık eğitimlerine katkı sağlayabilme. Disiplinler arası ilişkiler sağlayabilmeleri için gereken etkinlikleri oluşturabilme
Öğretim Görevlisi Nilüfer ERKAN
>