Hakkımızda

Çağdaş dünyanın gereksindiği algı şeklini  tasarım ve sanat kültürü alanındaki araştırmalar ile temellendiren ve geliştirmeyi arzu eden bireylerin arayışlarına olanak yaratmanın yanı sıra farklı disiplinlere katkı sağlayarak sanat ve kültürü sistematik bir düzlemde temellendirmektedir.
>