GSR 1940 KARAKALEM

VERİLEN DERS: KARAKALEM
Dersin Kredisi:
Dersin Amacı: Tüm bölümlerden dersi seçen öğrencilere sanat dilini kullanma becerisi ve temel çizim becerileri kazandırabilme. Öğrenciye branş eğitiminin ötesinde sanat eğitiminin işlevlerinden olan duygu eğitimini de tamamlamış birey olma özelliği kazandırabilme. Salt yetenekli öğrencilere ulaşılarak değil, toplamda tüm öğrencilerin sanat dünyasına giren, sanat eserlerini okuyup,bunlrdan tat alabilen bireyler olmalarına katkı sağlayabilme. Sanatçı hayatları izlenerek gerçek sanatçının kim olduğu ve özelliklerini kavratabilme. Öğrencilerin, evrensel anlamda üniversiteli olma durumlarına katkı sağlamak adına,kendilerine (kariyer planlama açılarından) prezentasyon ve kültür okuryazar, entelektüel birey olma yaklaşımları kazandırabilme. Öğrencilerin, Sanatsal etkinliklere ilgi gösteren, sanatsal etkinlikleri bilinçli okuyabilen (sergi) ve tat alabilen birey olmalarına katkı sağlayabilme. Bu ders aracılığı ile öğrencilerin farkındalık eğitimlerine katkı sağlayabilme. Disiplinler arası ilişkiler sağlayabilmeleri için gereken etkinlikleri oluşturabilme.
Öğretim Görevlisi Asiye ASLAN ÖZŞEN
>