GSM 1940 KEMAN

VERİLEN DERS: KEMAN
Ders Kredisi : 3
Dersin Amacı :
Branş dışı olarak öğrencilerin seçtikleri keman çalgısını, doğru teknik ve uygulamalarla öğrenebilmelerine imkan sağlamak, sosyal yönden gelişkin bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak.
Öğretim Görevlisi Erhan İŞSEVEROĞLU
>