GSM 1950 GİTAR

VERİLEN DERS: GİTAR
Ders Kredisi : 3
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrenciyi kendi kendine müzik icra edebilmesi için gerekli müziksel, teorik bilgilerle donatmak, bu bilgileri seçtiği enstrüman olan gitarla uygulayabilmesi için gerekli temel teknik seviyeye ulaştırmak, estetik ve müzik beğenilerini geliştirmek ve bu konuda bilinçlendirmektir.
Öğretim Görevlisi M.Kaan KASAR
 
>