GSM 1930 BAĞLAMA

VERİLEN DERS: BAĞLAMA
Dersin Kredisi: 3
Dersin Amacı: Bağlamanın tanıtımı. Bağlamada sağ ve sol el tutuşları ile ilgili basit alıştırmalar, kolay ve basit ezgileri çalma.
Doktor Öğretim Üyesi Ercan KILKIL
>