Dersler

DERS ALMA KRİTERLERİ 

Üniversitemiz senatosunun 26.08.2003 tarih ve 272/6 sayılı kararına istinaden Muğla merkezde okuyan öğrenciler Resim, Müzik ve Beden Eğitimi seçmeli ders listelerindeki 3 kredilik derslerden birini öğrenim süreleri boyunca bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri takdirde alabilirler. İlçelerdeki meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerinin ise öğrenim süreleri boyunca bu listeleri dikkate almaksızın bir defaya mahsus olmak üzere 3 kredilik Resim, Müzik ya da Beden Eğitimi derslerinden birini bu adlarla seçmeleri uygundur.
 
Dersler teorik ve uygulama içerikli oldukları için devam zorunluluğu vardır.
 
Öğrencinin derslerin içeriklerine göre gereken uygulamaları gerçekleştirebilmeye fiziksel engeli olmamalıdır. (Bu konuda ayrıntılı bilgi ilgili öğretim elemanlarından alınabilir)
>