Akademik Personel

Ercan KILKIL
Doktor Öğretim Üyesi
VERİLEN DERS: GSM 1930 BAĞLAMA: Bağlamanın tanıtımı. Bağlamada sağ ve sol el tutuşları ile ilgili basit alıştırmalar, kolay ve basit ezgileri çalma. Görev Birimi: Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı Kadro Birimi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Sahne Sanatları Bölümü / Sahne Sanatları Anabilim Dalı Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi İ.T.Ü / Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler/Türk Halk Müziği 1992 Yüksek Lisans Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler/Türk Halk Müziği 1997 Doktora Bakü Müzik Akademisi Bakü Müzik Akademisi 2009
Özden IŞIKTAŞ
Öğretim Görevlisi
VERİLEN DERSLER: GSR 2940 BİLGİSAYAR GRAFİK TASARIM: Grafik tasarım problemlerinin sayısal ortamda görselleştirilerek etkili iletişim kurmaya yönelik çözümlendiği ve bu çözümlemede bilgisayarın etkin olarak kullanıldığı projelerin gerçekleştirilmesidir. Görev Birimi: Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı Kadro Birimi Rektörlük Birimleri / Güzel Sanatlar Bölümü / Güzel Sanatlar Anabilim Dalı Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi (Öğretmenliği Programı 01.07.1992 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi 13.04.1995
Asiye ASLAN
Öğretim Görevlisi
VERİLEN DERS: GSR 1940 KARAKALEM: Tüm bölümlerden dersi seçen öğrencilere sanat dilini kullanma becerisi ve temel çizim becerileri kazandırabilme. Öğrenciye branş eğitiminin ötesinde sanat eğitiminin işlevlerinden olan duygu eğitimini de tamamlamış birey olma özelliği kazandırabilme. Salt yetenekli öğrencilere ulaşılarak değil, toplamda tüm öğrencilerin sanat dünyasına giren, sanat eserlerini okuyup,bunlrdan tat alabilen bireyler olmalarına katkı sağlayabilme. Sanatçı hayatları izlenerek gerçek sanatçının kim olduğu ve özelliklerini kavratabilme. Öğrencilerin, evrensel anlamda üniversiteli olma durumlarına katkı sağlamak adına,kendilerine (kariyer planlama açılarından) prezentasyon ve kültür okuryazar, entelektüel birey olma yaklaşımları kazandırabilme. Öğrencilerin, Sanatsal etkinliklere ilgi gösteren, sanatsal etkinlikleri bilinçli okuyabilen (sergi) ve tat alabilen birey olmalarına katkı sağlayabilme. Bu ders aracılığı ile öğrencilerin farkındalık eğitimlerine katkı sağlayabilme. Disiplinler arası ilişkiler sağlayabilmeleri için gereken etkinlikleri oluşturabilme Görev Birimi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı Kadro Birimi Rektörlük Birimleri / Güzel Sanatlar Bölümü / Güzel Sanatlar Anabilim Dalı Lisans Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi/Resim-İş Öğretmenliği 18.07.1990 Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Anasanatdalı 07.07.1993
Erhan İŞSEVEROĞLU
Öğretim Görevlisi
VERİLEN DERS: GSM 1940 KEMAN: Branş dışı olarak öğrencilerin seçtikleri keman çalgısını, doğru teknik ve uygulamalarla öğrenebilmelerine imkan sağlamak, sosyal yönden gelişkin bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak. Görev Birimi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı Kadro Birimi Rektörlük Birimleri / Güzel Sanatlar Bölümü / Güzel Sanatlar Anabilim Dalı Lisans Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler 1994 Yüksek Lisans Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı Devam Ediyor
M.Kaan KASAR
Öğretim Görevlisi
VERİLEN DERS: GSM 1950 GİTAR: Bu dersin amacı, öğrenciyi kendi kendine müzik icra edebilmesi için gerekli müziksel, teorik bilgilerle donatmak, bu bilgileri seçtiği enstrüman olan gitarla uygulayabilmesi için gerekli temel teknik seviyeye ulaştırmak, estetik ve müzik beğenilerini geliştirmek ve bu konuda bilinçlendirmektir. Görev Birimi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı Kadro Birimi Rektörlük Birimleri / Güzel Sanatlar Bölümü / Güzel Sanatlar Anabilim Dalı Lisans Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü / Çalgı Eğitimi Ana Bilim Dalı 1998 Yüksek Lisans Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bİlimler Enstitüsü Müzik Öğretmenliği 2006
Nilüfer ERKAN
Öğretim Görevlisi
VERİLEN DERS: GSR 1980 FOTOĞRAF: Tüm bölümlerden dersi seçen öğrencilere sanat dilini kullanma becerisine ulaşabilme.. Öğrenciye branş eğitiminin ötesinde sanat eğitiminin işlevlerinden olan duygu eğitimini de tamamlamış birey olma özelliği kazandırabilme. Öğrencilerin, evrensel anlamda üniversiteli olma durumlarına katkı sağlamak adına,kendilerine (kariyer planlama açılarından) prezentasyon ve kültür okuryazar, entelektüel birey olma yaklaşımları kazandırabilme. Öğrencilerin, sanatsal etkinliklere ilgi gösteren, sanatsal etkinlikleri bilinçli okuyabilen (sergi) ve tat alabilen birey olmalarına katkı sağlayabilme. Bu ders aracılığı ile öğrencilerin farkındalık eğitimlerine katkı sağlayabilme. Disiplinler arası ilişkiler sağlayabilmeleri için gereken etkinlikleri oluşturabilmeGörev Birimi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı Kadro Birimi Rektörlük Birimleri / Güzel Sanatlar Bölümü / Güzel Sanatlar Anabilim Dalı Lisans Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü 1992 Yüksek Lisans Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi 1998
Münevver Seval IŞIKLI
Öğretim Görevlisi
VERİLEN DERS: GSM 1910 TÜRK HALK MÜZİĞİ: Branş dışı olarak öğrencilerin seçtikleri THM dersinde, geleneksel Türk halk müziğinin tanımı, yedi bölgenin Türk halk müziğinin incelenmesi, türkülerin doğru ve notasına uygun bir şekilde öğrenilmesi ve öğrenciler tarafından seslendirilmesi. Ozanların hayatlarının incelenmesi ve bu konu hakkında öğrenciler tarafından araştırma ödevlerinin yapılması. Görev Birimi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı Kadro Birimi Rektörlük Birimleri / Güzel Sanatlar Bölümü / Güzel Sanatlar Anabilim Dalı
Mehmet KARAMAN
Öğretim Görevlisi
Görev Birimi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı Kadro Birimi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu / Seyahat-turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölümü / Turizm Animasyonu Programı Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları - Tiyatro - Dramatik Yazarlık 2002 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları 2014 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Devam Ediyor
>